"Οι αρρώστιες παραχωρούνται από το Θεό για την υγεία της ψυχής στους ράθυμους και αμελείς, που αγαπούν τον Θεό",

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.