ΦΙΛΤΡΑ

Αγίες

Έχουμε ανάγκη από όπλα, και είναι μεγάλο όπλο η προσευχή, Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.