ΦΙΛΤΡΑ

Αγίες

Εάν ένας τυφλός οδηγεί έναν άλλον τυφλό, θα πέσουν και οι δύο σε βαθύ λάκκο, Ματθ. ιε' 14)