ΦΙΛΤΡΑ

Αγίες

Δεν πρέπει να διατηρούμε τους λογισμούς που αρέσουν στο διάβολο, αλλά να τους καταστρέφουμε με το μαχαίρι του θείου λόγου.
Ιωάννης Δαμασκηνός

  • 1 από 2
  • 1 από 2