ΦΙΛΤΡΑ

Αγιογραφίες

Οι αρρώστιες παραχωρούνται από το Θεό για την υγεία της ψυχής στους ράθυμους και αμελείς, που αγαπούν τον Θεό.
Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.