ΦΙΛΤΡΑ

Άγιοι- Αγίες

Τον αθλητή τον δοκιμάζει το στάδιο, το στρατηγό η παράταξη και το χριστιανό η συμφορά.
Μέγας Βασίλειος