ΦΙΛΤΡΑ

Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

Ο Θεός επιτρέπει, σύμφωνα με το σχέδιο Του, να δοκιμαστεί ο καθένας με διάφορες θλίψεις, για να φανερωθούν εκείνοι που Τον αγαπούν.
Άγιος Εφραίμ ο Σύρος.

Καθαρισμός όλων