ΦΙΛΤΡΑ

Δάκρυα Της Παναγίας

Δεν πρέπει να διατηρούμε τους λογισμούς που αρέσουν στο διάβολο, αλλά να τους καταστρέφουμε με το μαχαίρι του θείου λόγου”

Ιωάννης Δαμασκηνός.