ΦΙΛΤΡΑ

Δερμάτινες Καλογερικές Ζώνες

Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά, η αδικία δεν έχει’ μαζεύει οργή Θεού. Φοβερό!
Γέροντας Παϊσιος Αγιορείτης

Καθαρισμός όλων