ΦΙΛΤΡΑ

Εικόνες - Αγιογραφίες

Όποιος αμαρτάνει δεν αμαρτάνει επειδή αμαρτάνει, αλλά επειδή δεν μετανοεί.Καρπός της πίστης είναι το άγιο και ανέσπερο φως και το άγιο φως είναι προσθήκη καιαύξηση της πίστης.Γιατί όσο πηγάζει το φως. Η πίστη αυξάνει και ανεβαίνει στα ύψη.
Συμεών ο Νέος Θεολόγος