ΦΙΛΤΡΑ

Ερυθροί Οίνοι

Ο Θεός... βγάζει τροφή από τη γη, και κρασί που ευφραίνει την καρδιά του ανθρώπου, λάδι για να λαμπρύνει το πρόσωπό του, και ψωμί που στηρίζει την καρδία του ανθρώπου. Ψαλμοί 104:14,15