ΦΙΛΤΡΑ

Γέροντας Σωφρόνιος - Εκδόσεις Ι. Μ. Essex

Όταν περάσουν οι δοκιμασίες, τότε θα δεις πώς η θαυμαστή πρόνοια του Θεού σε φύλαγε προσεκτικά! γ.Σωφρόνιος Σαχάρωφ