ΦΙΛΤΡΑ

Γλυκείς & Ημίγλυκοι Οίνοι

Φύλλα και σαπουνόφουσκες και καπνό και άχυρα και σκιά και σκόνη ... χαρακτήρισα όλα τα λαμπρά αυτού του κόσμου.
Νείλος ο Ασκητής