ΦΙΛΤΡΑ

Ιερά Μονή Δοχειαρίου

Σας παρακαλώ πρώτα να διαπλάσετε τις ψυχές των παιδιών σας, που βαδίζουν προς το γάμο, ώστε να μη ζητούν υλικά αγαθά, αλλά σωφροσύνη.
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος