Η Ιερωσύνη

Κωδικός: BI1454
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
11.00€
Για Τηλεφωνικές Παραγγελίες από Άγιον Όρος: 23770 22389 (8:30 - 15:00)

Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ

Ιερομονάχου Γρηγορίου

Έκδοση Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελλίου “Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος”ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Η Ιερωσύνη ενώ τελείται στην γη , ανήκει στα έργα των ουρανίων Δυνάμεων . Σκοπός της είναι να θεοποιήσει τον άνθρωπο , να τον ανεβάσει στην ουράνια μακαριότητα. Το βιβλίο αυτό αναλύει σε βάθος την ιερατική διακονία, όπως μας την παρέδωσε ο Ιησούς Χριστός, και σχολιάζει βήμα προς βήμα τις χειροθεσίες και χειροτονίες των κληρικών.  Στηρίζεται πάντοτε στον απλανή και θεοφώτιστο λόγο των αγίων Πατέρων. Εγχειρίδιο απαραίτητο για κάθε ιερωμένο και για όποιον ενδιαφέρεται να μελετήσει το μέγα μυστήριο της Ιερωσύνης.

(Από τον πρόλογο της έκδοσης)
Ο φιλάνθρωπος Θεός, ο υπό πάσης επουρανίου Δυνάμεως δοξολογούμενος, και βάθει σοφίας φιλανθρώπως πάντα οικονομών, όρισε να διακονή ο ίδιος ο άνθρωπος στο έργο της πνευματικής του αναγεννήσεως και τελειώσεως. Έτσι ο άνθρωπος λαμβάνει ύψιστο αξίωμα, και γίνεται συλλειτουργός του Αρχιερέως Χριστού.
Με το μυστήριο της Ιερωσύνης ο χοϊκός άνθρωπος καλείται από τον Κύριο να εισέλθη εις τα Άγια των Αγίων, να ακούση της φωνής Κυρίου του Θεού, να ιδή το άγιο πρόσωπό Του και να απολαύση πνευματικά της θείας και ιεράς Λειτουργίας. Ένας λόγος επομένως για την Ιερωσύνη θα έπρεπε να γραφή από έναν Λειτουργό του Κυρίου γονυκλινή ενώπιον του αγίου Θυσιαστηρίου. Τότε ο λόγος αυτός θα ήταν συνέχεια της θείας Λειτουργίας, όπου ο Λειτουργός ομολογεί εν συντριβή και ταπεινώσει στον Χριστό: Τις ικανός λαλήσαι τας δυναστείας σου, ακουστάς ποιήσαι πάσας τας αινέσεις σου ή διηγήσασθαι πάντα τα θαυμάσιά σου; Πως είναι δυνατόν γλώσσα ανθρώπου, να λαλήση τα θεϊκά θαυμάσια της αγάπης του Θεού στα οποία διακονεί ο Ιερεύς; [...]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Ιησούς Χριστός, Αρχιερεύς
Εγώ ειμι ο Ποιμήν ο καλός
Η Οδός και η Θύρα των προβάτων
Ο Αμνός του Θεού
Ο Άρτος της ζωής
Η Άμπελος και τα κλήματα
Η Κυρία Θεοτόκος: Θυσιαστήριον του Αρχιερέως Χριστού
Ο Ιερεύς οικονόμος των Μυστηρίων
Άγιον Βάπτισμα και Χρίσμα
Λειτουργός της θείας Ευχαριστίας
Πατήρ πνευματικός
Το μυστήριον του Γάμου
Το μυστήριον του αγίου Ευχελαίου
Η εξόδιος ακολουθία
Ο Ιερεύς διάκονος της αγάπης
Η ταπείνωσις οδός αρίστη της αγάπης
Επείνασα και εδώκατέ μοι φαγείν
Ασθενής ήμην και επεσκέψασθέ με
Ξένος ήμην και συνηγάγετέ με
Εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς με
Παράκλητος των θλιβομένων και πενθούντων
Ο σίτος και τα ζιζάνια του αγρού
ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΑΚΟΝΟΥ
ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ
ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ
ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
Επίλογος
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Σελίδες : 352
Σχήμα : 21 Χ 14