Παραστάσεις

Οι θείες εικόνες «ομιλούν» εντός των καρδιών των ανθρώπων και κάθε ψυχή, η οποία θα ατενίσει στις θείες αυτές μορφές και παραστάσεις, επιτυγχάνει την επικοινωνία μετά του Θεού και των αγίων Του. Στη συλλογή με τις παραστάσεις, μπορείτε να βρείτε μεγάλη ποικιλία με θέματα που απεικονίζουν σκηνές από τους βίους του Ιησού Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων μας.
X