ΦΙΛΤΡΑ

Καντηλοκέρι - Φυτιλάκια

Εκείνος που απέβαλε τη φιλαυτία, που αποτελεί τη μητέρα όλων των παθών, με τη βοήθεια του Θεού, εύκολα θεραπεύει και τα λοιπά πάθη.
Μάξιμος ο Ομολογητής

Καθαρισμός όλων