ΦΙΛΤΡΑ

Κομποσχοίνια με Χάνδρες

Ἂν εἶσαι σωστὸς χριστιανός, χιλιάδες ἄνθρωποι γύρω σου – βλέποντάς σε θὰ σωθοῦν.
Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώφ