ΦΙΛΤΡΑ

Κομποσχοίνια Ξύλινα

Δεν υπάρχει γλυκύτερο πράγμα από το να έχει κανείς αναπαυμένη τη συνείδηση του. Φτερά νιώθει μέσα του’ πετάει.
Γέροντας Παϊσιος Αγιορείτης