ΦΙΛΤΡΑ

Λόγχες - Χριαλίδες

Να κάνετε ἐλεημοσύνες στοὺς γειτόνους καὶ σὲ ὅλους, ποὺ ἔχουν ἀνάγκη. Ποῦ εἶναι ἡ Ἀγάπη, ὅταν δὲν κάνουμε ἐλεημοσύνη; ... Γέροντας Ἀμβρόσιος Λάζαρης

Καθαρισμός όλων