Μέγα Σάββατον

Κωδικός: CD283
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
18.00€
Για Τηλεφωνικές Παραγγελίες από Άγιον Όρος: 23770 22389 (8:30 - 15:00)

Μέγα Σάββατον

Ψηφιακός δίσκος (CD) με πολυσέλιδο έγχρωμο και δίγλωσσο βιβλίο (ελληνικά-αγγλικά).

Εκ της ακολουθίας του Επιταφίου. Ψάλλει χορός Βατοπαιδινών πατέρων.

Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Άγιον Όρος.

Περιγραφή: Το Άγιον Όρος, υπερχιλιόχρονη κιβωτός της Ορθοδοξίας, αποτελεί αναμφισβήτητα μήτρα που γεννά και καλλιεργεί τη βυζαντινή μελουργία και την ψαλτική τέχνη. Στο πνεύμα της αναζωογόνησης των αγιορείτικων μοναστηριών, μετά από μια περίοδο κρίσης και παρακμής, επαναλειτούργησε το «Μουσικοδιδασκαλείον» της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, το οποίο για αιώνες μόρφωνε μουσικά τους μοναχούς. Αυτό κληροδότησε στο μοναστήρι σημαντικούς μελουργούς, μια πλούσια ηχοθήκη, βιβλία, χειρόγραφα και, κυρίως, μια πλούσια ψαλτική παράδοση, την οποία συνεχίζει ο σημερινός Χορός της Μονής. Η επιτελούμενη συστηματική μουσική σπουδή που συνδυάζει τη γνώση της γραπτής και την εμπειρία της προφορικής ψαλτικής παράδοσης αποτελεί τη βάση της σημερινής κοινής προσπάθειας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης και της Μονής Βατοπαιδίου να καλυφθεί ένα κενό στη δισκογραφία, με τη δημιουργία ενός CD για κάθε ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδος. Οι εκδόσεις αυτές περιέχουν όλες τις κλασικές συνθέσεις των μεγάλων μελοποιών για τα Άγια Πάθη, ψαλλόμενες κατά τον παλαιό αγιορείτικο τρόπο (με κανονάρχημα, απηχήματα, αντιφωνικά κ.λ.π.). Οι ηχογραφήσεις έγιναν επί τόπου, γιατί η ψαλμωδία στο φυσικό της περιβάλλον αποκτά άλλη βαρύτητα: Η πολύωρη καθημερινή μουσική ερμηνεία των ύμνων διασταυρώνεται με την αέναη προσευχή, αποτελώντας σύμφυτο στοιχείο του μοναστικού βίου, οδηγώντας στη βαθύτερη βίωσή του. Εκεί, η εκφορά και η εξύμνηση του Θείου Πάθους από τα στόματα των μοναχών δημιουργεί ατμόσφαιρα κατανυκτική, και υποδηλώνει μια αλήθεια συγκλονιστική.

Περιεχόμενα:

1. «Ο ευσχήμων Ιωσήφ...», «Ότε κατήλθες...», «Ταις μυροφόροις γυναιξί...» 2.47
Απολυτίκια. Ήχος β'.

2. Η α' στάση των Εγκωμίων 7.03
Ήχος πλάγιος του α'.

3. Η β' στάση των Εγκωμίων 7.12
Ήχος πλάγιος του α'.

4. Η γ' στάση των Εγκωμίων 7.30
Ήχος γ'.

5. «Σινδόνι καθαρά...», «Εξέστησαν χοροί...» 1.48
Καθίσματα. Ήχος α', χρωματικός.

6. Η α' ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 3.25
Ήχος πλάγιος του β'.

7. Η γ' ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 3.37

8. «Τον τάφον σου Σωτήρ...» 2.17
Κάθισμα. Ήχος α', δίφωνος.

9. Η δ' ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 2.43

10. Η ε' ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 4.06

11. Η στ' ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 5.04

12. Το Κοντάκιο, ο Οίκος και το Συναξάριο 2.26

13. Η ζ' ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 3.58

14. Η η' ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 4.44

15. Η θ' ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 4.25

16. «Τον ήλιον κρύψαντα...» 11.51
Μέλος Μ. Βασιλείου. Ήχος πλάγιος του α'.