ΦΙΛΤΡΑ

Μέλι Αγίου Όρους

Ὁ Χριστὸς μόνο τὴν ταπείνωση θέλει κι ὅλα τὰ ἄλλα θὰ τὰ κάνει ἡ Χάρη Του». - Γέροντας Πορφύριος