ΦΙΛΤΡΑ

Μέλι - Γύρη

Ο ταπεινός, μυρίας φοράς και αν πέσει, πάλιν εγείρεται και νίκη η πτώσις λογίζεται.Ο δε υπερήφανος, ευθύς με την πτώσιν εις το αμάρτημα, πίπτει και στην απόγνωσιν. Και σκληρύνων δεν θέλει πλέον να εγερθή. Η απόγνωσις είναι θανάσιμος αμαρτία, και χαίρει εν αυτή υπέρ άπαντα ο διάβολος.Διαλύεται δε ευθύς με την εξαγόρευσιν.
Γέροντας Ιωσήφ ο Αγιορείτης († 1959 μ.Χ.)