ΦΙΛΤΡΑ

Νάμα (Εκκλησιαστικοί Οίνοι)

Kαι λαβών το ποτήριον και ευχαριστήσας έδωκε αυτούς λέγων, πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο γαρ εστί το αίμα μου το της καινής διαθήκης το περί πολλών εκχυνόμενον είς άφεσιν αμαρτιών. Kατά Ματθαίον