ΦΙΛΤΡΑ

Παιδικά

Η σκέπη και η πρόνοια του Θεού απλώνεται επάνω σε όλους τους ανθρώπους, την βλέπουν όμως όσοι καθάρισαν τον εαυτό τους από την αμαρτία.
Άγιος Ισαάκ ο Σύρος

Καθαρισμός όλων