ΦΙΛΤΡΑ

Παναγία

Η σπουδή τίκτει την προσευχή, η προσευχή την ησυχία, η ησυχία τίκτει την θεωρία,
η θεωρία την γνώση, η γνώση τη των μυστηρίων κατάληψη. Τέλος δε των μυστηρίων η θεολογία.
Άγιος Γρηγόριος ο Σιναϊτης

  • 1 από 2
  • 1 από 2