ΦΙΛΤΡΑ

Παρακλήσεις

Η κατηγορία Παρακλήσεις περιλαμβάνει διάφορα Cd με παρακλητικούς κανόνες, όπως για παράδειγμα στην Παναγία Γοργοϋπήκοο, στην Παναγία Παντάνασσα, στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη κι άλλες ακόμη επιλογές. Στα Cd ψάλλουν πατέρες από το Ιερό Κελί Κουτλουμουσίου, την Ι.Μ. Δοχειαρίου, την Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου, την Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας κ.α.

Καθαρισμός όλων