ΦΙΛΤΡΑ

Παραστάσεις

Ούτε η δικαιοσύνη σου να είναι άκαμπτη, ούτε η φρόνηση σου περίπλοκη. Παντού το μέτρο είναι το άριστο, Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.

  • 1 από 2
  • 1 από 2