Ζωή εν Πνεύματι - Αρχ. Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

Κωδικός: BI3195
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
15.00€
Για Τηλεφωνικές Παραγγελίες από Άγιον Όρος: 23770 22389 (8:30 - 15:00)

Ζωή εν Πνεύματι - Αρχ. Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

    Ο παρών τόμος του σεβαστού Γέροντος Αρχιμ. Αιμιλιανού, συνέχεια σειράς και άλλων τοιούτων, περιλαμβάνει δώδεκα (12) απομαγνητοφωνημένας κατηχήσεις και ομιλίας, αι οποίαι εγένοντο εις συγκεκριμένας ευκαιρίας, είτε ως υπόμνημα και χειραγωγία των μοναστικών Αυτού αδελφοτήτων, της τε Ι. Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους και του Ι. Κοινοβίου Ευαγγελισμού Ορμυλίας, εις τον καθ' ημέραν ασκητικόν αυτών δίαυλον, είτε δια ποιμαντικούς λόγους ενώπιον "πληθούσης εκκλησίας".
    Έχουν επιλεγή εκ πολλών άλλων με κριτήριον την όσον ένεστιν ενότητα του περιεχομένου των, είναι δε αντιπροσωπευτικαί της ιεράς προθέσεως και του αμετρήτου πόθου δια την εν χάριτι ένωσιν του κτιστού μετά του Θεού, καλύπτουσαι μεγάλην χρονικήν περίοδον, ήτοι από του έτους 1973, ότε και ο Γέρων μετώκισε μετά της αδελφότητος εις το Αγιώνυμον Όρος, έως και του έτους 1987. Έχει καταβληθή προσπάθεια, εν γνώσει των δυσχερειών του εγχειρήματος, να αποδοθεί πιστώς, όσο γίνεται, ο προφορικός λόγος του σεβαστού Γέροντος, προκειμένου να μη αλλοιώσωμεν "τη δομή και τις προϋποθέσεις ενός θεολογικού λόγου που πασχίζει να σπάσει τον γλωσσικό φλοιό, για να δηλώσει όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται την ουσία". (Από την εισαγωγή της έκδοσης).

Σελίδες: 355
Διαστάσεις: 14 x 20 εκ.