ΦΙΛΤΡΑ

Ποδιές

Είναι ανάγκη να προσεύχεται κανείς πάντοτε και ασταμάτητα, και εκείνος που βρίσκεται σε θλίψη και εκείνος που ζει με άνεση.
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

Καθαρισμός όλων