Τυπικόν ή Τυπικαί Σημειώσεις Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Άγιον Όρος

Κωδικός: B4130
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

Τυπικόν ή Τυπικαί Σημειώσεις Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Άγιον Όρος
Υπό Μεθοδίου Ιερομονάχου Σιμωνοπετρίτου του Ηλιοπολίτου.

    Είναι το πρώτο εκ των Αγιορειτικών τυπικών που εκδίδεται τύποις και όχι σε φωτοαναστατική αναπαραγωγή, με την επιμέλεια του γνωστού λειτουργιολόγου μακαριστού Καθηγητού Ιωάννου Φουντούλη. Το συνέγραψε το έτος 1890 ο ιερομόναχος Μεθόδιος Σιμωνοπετρίτης – Ηλιοπολίτης και στον πρόλογό του αναφέρει: «Ιδών δε ότι η ηλικία παρέρχεται και αι σημειώσεις χύδην και στενογραφημέναι ούσαι θα απωλεσθώσιν, ηναγκάσθην ούτω ως ήσαν γεγραμμέναι να τας συνάψω και αντιγράψω δι´ ιδίαν μου χρήσιν, ώστε και ούτω να είναι πλήρες Τυπικόν, καθότι λύει όλας τας προκυπτούσας τυπικάς απορίας».
    Το βιβλίο προλογίζει ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αρχιμανδρίτης Ελισαίος, ο οποιος σημειώνει στον Πρόλογό του ότι «Πρόκειται δι´ έν είδος Τυπικού, το οποίον συνδυάζει στοιχεία εκ των κυριωτέρων Αγιορειτικών Τυπικών, κυρίως ως προς την αντιμετώπισιν δυσχερών σημείων και αμφιβαλλομένων πράξεων... Νυν παραδίδομεν εις χείρας των ευλαβών αναγνωστών... με την ευχήν όπως θέλει γίνη οδηγός εις τους διακονητάς της ακριβούς τηρήσεως της εκκλησιαστικής ευταξίας εν ταις ιεραίς ακολουθίαις του νυχθημέρου».
    Στο εισαγωγικό σημείωμα του Ιερομονάχου Ιερωνύμου Σιμωνοπετρίτου αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής: «Η υπό των ειδημόνων μελλοντική επιστημονική μελέτη και ανάλυσις των εν τη παρούση εκδόσει περιεχομένων τυπικών σημειώσεων θα έχη πολλά να προσθέση ως προς τας ποικίλας διαφοράς ή ομοιότητας, κυρίως μετά των άλλων τυπικών του Αγίου Όρους».

Σελίδες: 432
Διαστάσεις: 17 x 24 εκ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα δύο πρώτα κιλά δέματος 3,50 €  - Κάθε επιπλέον κιλό +1,00 €
Τρόποι Πληρωμής :
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 τρόπους πληρωμής:
•    Πληρωμή με πιστωτική κάρτα
•    Paypal
•    Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμο :
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR56 0172 2240 0052 2410 5752 371
- EUROBANK: GR50 0260 1830 0002 0020 0936 811
- ALPHA BANK: GR26 0140 7010 7010 0200 2032 632
-  ΕΘΝΙΚΗ GR72 0110 2840 0000 2840 0604 709
***Για Τηλεφωνικές Παραγγελίες από Άγιον Όρος: 23770 22389 (8:30 - 15:00)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επίσης Προτείνουμε

X