ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣGR

Η Ορθόδοξη Πίστη, Λατρεία & Ζωή

Κωδικός: B4345
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

Η Ορθοδοξη Πίστη, Λατρεία & Ζωή
Ιερομονάχου Γρηγορίου.

    Στὶς ἡµέρες µας πολλοὶ ἄνθρωποι, σὲ ὅλα τὰ σηµεῖα τῆς οἰκουµένης, ἀνακαλύπτουν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὡς τὴν µοναδικὴ πηγὴ ζωῆς καὶ ἀλήθειας ποὺ ξεδιψᾶ καὶ τρέφει πνευµατικὰ τὸν ἄνθρωπο. Ἐπιθυµοῦν, λoιπὸν, νὰ γνωρίσουν περισσότερο τὴν ὀρθὴ πίστη καὶ νὰ βιώσουν τὴν λατρεία καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ζωή, ἐπειδὴ διαισθάνονται ὅτι µόνο στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὑπάρχει ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή. Διότι ἐκεῖ πρoσφέρoνται ὡς θεία δωρεὰ ἀπὸ Ἐκεῖνον ποὺ εἶπε: Ἐγώ εἰµι ἡ ἀλήθεια, ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ζωή. Ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ ἀλήθεια, τὴν ὁποία πιστεύουν οἱ χριστιανοί, ἡ ὁδὸς ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ζωή καὶ ἡ ἴδια ἡ ἀληθινὴ ζωή.
    Οἱ σελίδες ποὺ ἀκολουθοῦν εἶναι µιὰ ταπεινὴ προσπάθεια νὰ προσεγγίσουµε -µὲ τὴν βοήθεια τῶν ἁγίων Πατέρων- τὴν πίστη τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ γνωρίσουµε τὴν λατρεία της, ὥστε νὰ βιώσουµε βαθύτερα τὴν ἐν Χριστῷ ζωή. Εἶναι µιὰ προσπάθεια νὰ µεταδοθῆ τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας, τὸ ὁποῖο κηρύττουν οἱ Άγιοι Ἀπόστολοι καὶ οἱ θεοφόρoι Πατέρες µας. Ἴσως ἡ καταγραφὴ αὐτὴ βοηθήση ὅσους καλοπροαίρετα ἀναζητοῦν τὴν ἀλήθεια, ὥστε νὰ εἰσέλθουν στὴν ἁγία µας Ἐκκλησία καὶ νὰ γίνουν µέλη τοῦ ἁγίου Σώµατος τοῦ Χριστοῦ. Ὑπάρχει βέβαια καὶ µιά µεγάλη µερίδα ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν µας ποὺ βαπτίσθηκαν µὲν καὶ ὀνοµάζονται ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἀλλὰ ζοῦν ὡς ἀκατήχητοι. Καὶ σ᾽ αὐτοὺς λοιπὸν ἀπευθύνεται ὁ λόγος τῆς πίστεως καὶ τῆς ζωῆς.
    Ὁ λόγος γιὰ τὴν πίστη εἶναι στὴν πραγµατικότητα λόγος περὶ τοῦ Λόγου τῆς ζωῆς. Αὐτὰ ποὺ µᾶς µετέδωσαν οἱ Άγιοι Ἀπόστολοι, οἱ ἀπ᾽ἀρχῆς αὐτοπτται καὶ ὑπηρέται τοῦ Λόγου: Ὃ ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς• καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν• ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ᾽ ἡμῶν• καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ
    Εὐχὴ ταπεινὴ ὁ λόγος τῶν θεοφόρων Πατέρων µας νὰ βοηθήση νὰ γνωρίσουµε καλύτερα τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ νὰ ἀγαπήσουµε βαθύτερα τὸν Χριστό. Διότι ἐξ Αὐτοῦ καὶ δι᾽ Αὐτοῦ καὶ εἰς Αὐτὸν τὰ πάντα. Αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀµήν.

Σελίδες: 286
Διαστάσεις: 14 x 21 εκ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα δύο πρώτα κιλά δέματος 3,50 €  - Κάθε επιπλέον κιλό +1,00 €
Τρόποι Πληρωμής :
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 τρόπους πληρωμής:
•    Πληρωμή με πιστωτική κάρτα
•    Paypal
•    Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμο :
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR96 0171 4390 0064 3902 0010 138
- EUROBANK: GR98 0260 1500 0007 0020 0274 585
- ALPHA BANK: GR82 0140 7010 7010 0200 2024 931
-  ΕΘΝΙΚΗ GR67 0110 8800 0000 8800 0386 875
***Για Τηλεφωνικές Παραγγελίες από Άγιον Όρος: 23770 22389 (8:30 - 15:00)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
X