ΦΙΛΤΡΑ

Προπολομέλι

Ὁ Κύριος θέλει τὴ σωτηρία μας, ἔχυσε τὸ αἷμα Του δι᾿ αὐτήν. Γι᾿ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ διστάζουμε νὰ ζητοῦμε τὴν βοήθειά Του, οὔτε ν᾿ ἀδιαφοροῦμε».
Ἀρχιμανδρίτης Νικόλαος Πεκατῶρος
{'GTM-M2GT3TW':true});