ΦΙΛΤΡΑ

Σουγιαδάκια

Δεν πρέπει να μισούμε τους αιρετικούς, αλλά την αίρεση, όχι τον άνθρωπο, αλλά την πονηρή πράξη, την διεφθαρμένη γνώμη.
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.

Καθαρισμός όλων