ΦΙΛΤΡΑ

Σταυροί Ευλογίας

Πότε θα μετανοήσομεν; Όχι αύριον και μεθαύριον, αλλά σήμερον, διότι εώς αύριον δεν ηξεύρομεν τι θα πάθωμεν.
Αγίου Ισαποστόλου και Ιερομάρτυρα Κοσμά του Αιτωλού