Συλλειτουργικόν (Ήτοι η Τάξις Αναγνώστου & Ψάλτου)

Κωδικός: BI1372
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
14.00€
Για Τηλεφωνικές Παραγγελίες από Άγιον Όρος: 23770 22389 (8:30 - 15:00)

Συλλειτουργικόν (Ήτοι η Τάξις Αναγνώστου & Ψάλτου)

Έκδοση της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Άγιον Όρος Άθω.

Εύχρηστη, έκδοση η οποία, με την σαφή δομή και κατάταξη της ύλης των περιεχομένων, την χρήση τυπογραφικών στοιχείων διαφόρων στιγμών, ως και πλαγίων και ερυθρών, δίδει, εκτός των άλλων, και την δυνατότητα επισημάνσεως των διαφορών της μοναχικής και της ενοριακής πράξεως προς αποφυγήν συγχύσεως. «...Eίναι χαρακτηριστικόν ότι και ο τίτλος της ανθολογίας αυτής εμφανίζει διακυμάνσεις εις τα χειρόγραφα και τα έντυπα, δείγμα και τούτο της πραγματικής δυσκολίας την οποίαν παρουσιάζει η εύρεσις ενός καταλλήλου ονόματος εκφράζοντος κατά το δυνατόν εμφανέστερον και πληρέστερον το περιεχόμενον αυτής. Oύτω τιτλοφορείται "Συλλειτουργικόν", "Aκολουθία του Aναγνώστου ήγουν τα Συλλειτουργικά", "Eγκόλπιον αναγνώστου", "Eγκόλπιον ιεροψάλτου" ή και "Iεροψαλτικόν".»
Eις την παρούσαν έκδοσιν προετιμήθη ο παραδοσιακός και εκφραστικός μονολεκτικός τίτλος "Συλλειτουργικόν" μετά του επεξηγηματικού υποτίτλου "ήτοι η τάξις Aναγνώστου και Ψάλτου", τον οποίον καθιστά αναγκαίον η ως άνω δηλωθείσα δυσχέρεια περί την ορολογίαν και η ανάγκη εξευρέσεως τρόπου προς σαφεστέραν δήλωσιν του προορισμού και του περιεχομένου αυτού...» (Aπό το εισαγωγικόν σημείωμα του καθηγητού της Λειτουργικής I. M. Φουντούλη).

Απαραίτητο εργαλείο για όλους τους ιεροψάλτες.

Σχήμα: 20 Χ 13,5 εκ.

Σελίδες: 284