ΦΙΛΤΡΑ

Ταγάρια - Τσάντες

Μεγάλο αγαθό είναι το να ελεεί κάποιος τους φτωχούς. Αλλά τίποτε δεν είναι τόσο μεγάλο, όσο το να απαλλάσει κάποιον από την πλάνη.
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

  • 1 από 2
Καθαρισμός όλων
  • 1 από 2