ΦΙΛΤΡΑ

Τοπία

Ο Αββάς Μωϋσής σε ερώτηση για τους λογισμούς είπε: «… Οι πονηροί λογισμοί το να δημιουργούνται μέσα μας δεν προέρχεται από μας , το διώξιμό τους όμως είναι στην εξουσία μας, και η διόρθωση της διάνοιάς μας εξαρτάται από την προαίρεση και επιμέλειά μας…».
Άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος