ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣGR

Τυπικόν ή Τυπικαί Σημειώσεις Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Άγιον Όρος

Κωδικός: B4130
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

Τυπικόν ή Τυπικαί Σημειώσεις Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Άγιον Όρος
Υπό Μεθοδίου Ιερομονάχου Σιμωνοπετρίτου του Ηλιοπολίτου.

    Είναι το πρώτο εκ των Αγιορειτικών τυπικών που εκδίδεται τύποις και όχι σε φωτοαναστατική αναπαραγωγή, με την επιμέλεια του γνωστού λειτουργιολόγου μακαριστού Καθηγητού Ιωάννου Φουντούλη. Το συνέγραψε το έτος 1890 ο ιερομόναχος Μεθόδιος Σιμωνοπετρίτης – Ηλιοπολίτης και στον πρόλογό του αναφέρει: «Ιδών δε ότι η ηλικία παρέρχεται και αι σημειώσεις χύδην και στενογραφημέναι ούσαι θα απωλεσθώσιν, ηναγκάσθην ούτω ως ήσαν γεγραμμέναι να τας συνάψω και αντιγράψω δι´ ιδίαν μου χρήσιν, ώστε και ούτω να είναι πλήρες Τυπικόν, καθότι λύει όλας τας προκυπτούσας τυπικάς απορίας».
    Το βιβλίο προλογίζει ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αρχιμανδρίτης Ελισαίος, ο οποιος σημειώνει στον Πρόλογό του ότι «Πρόκειται δι´ έν είδος Τυπικού, το οποίον συνδυάζει στοιχεία εκ των κυριωτέρων Αγιορειτικών Τυπικών, κυρίως ως προς την αντιμετώπισιν δυσχερών σημείων και αμφιβαλλομένων πράξεων... Νυν παραδίδομεν εις χείρας των ευλαβών αναγνωστών... με την ευχήν όπως θέλει γίνη οδηγός εις τους διακονητάς της ακριβούς τηρήσεως της εκκλησιαστικής ευταξίας εν ταις ιεραίς ακολουθίαις του νυχθημέρου».
    Στο εισαγωγικό σημείωμα του Ιερομονάχου Ιερωνύμου Σιμωνοπετρίτου αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής: «Η υπό των ειδημόνων μελλοντική επιστημονική μελέτη και ανάλυσις των εν τη παρούση εκδόσει περιεχομένων τυπικών σημειώσεων θα έχη πολλά να προσθέση ως προς τας ποικίλας διαφοράς ή ομοιότητας, κυρίως μετά των άλλων τυπικών του Αγίου Όρους».

Σελίδες: 432
Διαστάσεις: 17 x 24 εκ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα δύο πρώτα κιλά δέματος 4,50 €  - Κάθε επιπλέον κιλό +1,00 €

Τρόποι Πληρωμής :
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 τρόπους πληρωμής:

•    Αντικαταβολη - πληρωμή κατά την παράδοση στο σπίτι-χώρο σας

•    Πληρωμή με πιστωτική κάρτα

•    Paypal
- Για Τηλεφωνικές Παραγγελίες από Άγιον Όρος: 23770 22389 (8:30 - 15:00)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
X