ΦΙΛΤΡΑ

Ξυλόγλυπτες Πόρπες

Φροντίζετε την ψυχήν σας μόνον· αυτήν μεριμνάτε να σώσετε οπού είναι τίμια, αθάνατος.Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής