Θαυματουργές Εικόνες

Παναγία η Χώρα του Αχωρήτου

Παναγία η Χώρα του Αχωρήτου

    Το γεγονός της σαρκώσεως και ενανθρωπήσεως του Θεανθρώπου Χριστού από την Παναγία Θεοτόκο και την εικονογράφηση της Παναγίας με τον Θεάνθρωπο Χριστό στους κόλπους Της, έδωσε την ονομασία της Παναγίας και της ομώνυμου εικόνας Της «Η Χώρα του Αχώρητου». Βέβαια, αυτό το θεολογικό γεγονός μαρτυρείται στην υμνολογία της Εκκλησίας μας πριν από την εικονογραφία. Έτσι, ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, λέγει στα γνωστά Κοντάκια του εις την Γέννησιν του Χριστού: «Ο Άχτιστος γεννάται, ο Αχώρητος χωρείται».
    «Θεός εφανερώθη εν σαρκί», δηλαδή εις την Παρθένον Μαρίαν εκουσίως εχώρησε και εκ της Θεοτόκου αγαπητικώς ενανθρώπησε ο Θεάνθρωπος Χριστός «το πάντων καινών καινότατον, το μόνον καινόν υπό τον ήλιον», όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Με πιο απλά λόγια, το σωτήριο γεγονός της Θείας Οικονομίας είναι ότι εχώρεσε η Παναγία τον Χριστό, για να μπορέσει ο Χριστός να χωρέσει όλους εμάς και να γίνει για όλους μας η Χώρα των ζώντων.