Παναγία του Πάθους ή Αμόλυντος

Παναγία του Πάθους ή Αμόλυντος

    Η ονομασία της Παναγίας προέρχεται από τον ύμνο του Αποδείπνου «Άσπιλε, Αμόλυντε, Άχραντε...» που συνέθεσε ο μοναχός Παύλος της μονής Ευεργέτιδος. Η Αμόλυντος στην ορθόδοξη εικονογραφία φέρει και την ονομασία Παναγία του Πάθους, διότι ο Χριστός ενατενίζει τους δύο Αγγέλους που εικονίζονται εκατέρωθεν της Παναγίας και κρατούν στα χέρια τους τα σύμβολα του πάθους, δηλαδή τον Σταυρό, τη Λόγχη και το Σπόγγο.
    Το πρωτότυπο αυτής της εικόνας αποδίδεται στον εικονογράφο του ΙΕ΄ αι., Ανδρέα Ρίτζο, έργα του οποίου παρουσιάζονται στην Ιταλία και την Πάτμο. Η εικόνα εκτίθεται στο Βυζαντινό μουσείο της Αθήνας.

Μοναστηριακά Προϊόντα που σας προτείνουμε

X