Χάρτης Αγίου Όρους

O όσιος Παχώμιος (4ος αι.) εκ των ιδρυτών του χριστιανικού μοναχισμού στην ανατολή χωρίζει το ημερονύκτιο των μοναχών σε τρία οκτάωρα …. οκτώ ώρες προσευχή, οκτώ ώρες ανάπαυση και οκτώ ώρες εργασία (διακονήματα και εργόχειρα). Σήμερα 16 αιώνες μετά, στην σκιά του Ιερού Άθωνα, οι μοναχοί σε κελιά και μοναστήρια παράγουν, ως εργόχειρο, εξαιρετικής ποιότητας πρωτότυπα προϊόντα εξασφαλίζοντας την επιβίωσή τους και την συντήρηση των χώρων διαβίωσης.

Χάρτης Αγίου Όρους
X