Κομποσκοίνια Αγίου Όρους

Τα κομποσκοίνια από το Άγιον Όρος είναι μία ευλογία από έναν Άγιο τόπο. Σε κάθε κόμπο επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, λέγοντας τη σύντομη προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Για τα κομποσκοίνια, αναφέρεται η ιστορία ενός μοναχού που σκέφθηκε να κάνει απλούς κόμπους σε ένα σκοινί και να το χρησιμοποιεί στον καθημερινό «κανόνα» της προσευχής του. Υπάρχουν πολλά είδη κομποσκοινιών. Μερικά είναι πλεγμένα με μαλλί ή μετάξι. Άλλα είναι φτιαγμένα με χάνδρες, ξύλο, δέρμα, πέτρα ή με τον καρπό ενός φυτού που λέγεται «δάκρυ της Παναγίας». Tο κομποσκοίνι αποτελεί υπενθύμιση της υποχρέωσης των μοναχών να προσεύχονται χωρίς διακοπή, σύμφωνα με την εντολή του Απόστολου Παύλου: "αδιαλείπτως προσεύχεσθε". Ο κύριος σκοπός του κομποσκοινιού είναι να μας βοηθά κατά την προσευχή μας προς τον Θεό και τους αγίους Του.
Προϊόντα 1 εώς 24 από 165
Καθαρισμός όλων
X